O3 Lázně - první ozónové lázně v České republice

Nový rozměr pro Váš život

ČeskyAnglicky

Provozní doba

Po - Pá

12.00 - 20.00


Kontakty

Telefon

Tel.: 725 060 773

E-mail: info@o3-lazne.cz

Ozónový box

OZONOVÁ TERAPIE v ozonovém parním boxu Smith Mark III

Interier O3 Lázní Interier O3 Lázní Interier O3 LázníInterier O3 LázníInterier O3 Lázní Interier O3 Lázní Interier O3 Lázní

Jedná se o jednu z nejefektivnějších regeneračně relaxačních procedur, které jsou v součastnosti v naší republice k dispozici. Vlhké teplo je pro kůži přátelštější než suché, změkčuje pokožku tím, že otevírá póry ke stimulování pocení a tím odstraňuje toxiny z těla. Otevřenými póry pak do pokožky, kapilár a žil vniká v doporučených koncentracích ozón. Transdermální cestou tak pomáhá posilovat obranný systém organismu a hladinu kyslíku buněk, tkání a orgánů člověku vlastních, což napomáhá zvyšovat zdraví a celkovou pohodu.

Regeneračně relaxační terapie ozonem výrazně pozitivně ovlivňuje stav našeho organismu zejména v těchto oblastech:

Co je ozon a jak pomáhá

V přírodě ozon vzniká působením ultrafialových paprsků ve stratosféře, kde vytváří ochranný filtr proti UV záření, také vzniká při elektrických výbojích v bouřce působením blesku a fotochemickou reakcí výfukových plynů. Uměle je vyráběn přístroji, kterým říkáme generátory ozonu.

Význam a smysl slova ozonoterapie

Po bouřce každý z nás pocítí zvláštní vůni a vnímá čistotu ovzduší. Příroda pookřeje a člověk se cítí lépe, uvolněně. Prostředí prosytil ozón, plyn s charakteristickou vůní. Tyto příznivé podmínky způsobila tříatomová molekula kyslíku - ozón, chemický vzorec O3, který byl objeven již roku 1785. Jde o bezbarvý plyn velmi nestabilní s rychlým rozkladem. Jeho zkoumáním se prokázaly vynikající účinky působení ozónu na lidský organismus se schopností likvidovat viry, bakterie a plísně. Biochemicky působí při poruchách imunity, příznivě ovlivňuje prokrvení organismu. Uvolňuje energii a přispívá k regeneraci stavu při fyzickém i psychickém vyčerpání. Působení ozonu na lidský organizmus vychází z účinků, které jsou dostatečně známy laboratorními studiemi a ověřeny klinickými zkouškami.

Vliv ozonu, aktivního kyslíku na lidský organismus

Zdravý lidský organismus představuje správnou činnost celého komplexu buněčných systémů. Správná činnost těchto buněčných systémů je závislá na správné činnosti jednotlivých buněk. Je známo, že buňky našeho organismu jsou poškozovány stresem, znečistěným prostředím, výživou, nemocemi a mnoha dalšími faktory. U poškozených buněk dochází ke změně enzymových mechanismů zodpovědných za energetické systémy a ochranné mechanismy před přemírou oxidace a volnými radikály na buněčné úrovni. Nejúčinnější likvidací těchto problémů je stimulace a obnova přirozených enzymových mechanismů na buněčné úrovni. Likvidace těchto problémů náhradou přirozenými nebo syntetickými vitamíny, antioxydanty, enzymy nebo koenzymy mnohdy vedou ke zhoršení přirozeného enzymového buněčného cyklu.

Historie využívání ozonu v léčebné praxi u nás i ve světě

Tříatomová molekula kyslíku byla objevena roku 1785. Roku 1840 byl tento plyn pojmenován podle řeckého slova ozein - vydávat vůni - ozón. Od roku 1857 se datuje vznik prvních ozónových generátorů. Jako antiseptikum ho poprvé vyzkoušel už v roce 1915 A. Wolff. K terapeutickému využití dochází po roce 1916, kdy byl zkonstruován první lékařský generátor ozonu. V Německu už v r.1940 vzniká první učebnice ozonoterapie, následuje vznik německé Lékařské společnosti pro ozonoterapii a tím získává tato forma léčby i medicínskou záštitu. Roku 1972 byla založena mezinárodní lékařská společnost pro ozonovou terapii. Další rozvoj umožnily dlouhodobé poznatky z aplikace, teoretické vysvětlení účinku ozonu na molekulární úrovni a v neposlední řadě také hledání nových léčebných postupů k likvidaci rezistentních virů, bakterií a plísní, protože nám zbraně proti nim ubývají. Dnes existuje International ozone association, která mezinárodně využití ozonu v medicíně garantuje. U nás v republice je pouze sedm pracovišť, zatímco v Německu provádí ozonoterapii kolem 4000 zařízení. Britská královna matka s nadsázkou říká, že tato procedura jí zajistí věčné mládí. Za elixír mládí tuto proceduru nemáme, ale pravda je, že na základě zpětné vazby jsme získali informace od pacientů, že ozonoterapie přispěla ke zkvalitnění jejich života.

Jaké vlastnosti ozonu jsou využitelné v medicíně?

Ozon oxidačními procesy likviduje vysokomolekulární sloučeniny, chlorované bifenyly, kyanidy, fenoly a řadu dalších škodlivých látek. Dále přispívá k aktivaci enzymů, které se podílejí na odbourávání peroxidových a kyslíkových radikálů a tím se výrazně zvyšuje účinek tzv.zametačů volných radikálů. Baktericidní, virucidní a antimykotické účinky ozonu se již ve světě běžně využívají u infekčních a zánětlivých onemocnění, ke sterilizaci krevních konzerv a ve farmaceutickém průmyslu. V literatuře se uvádí i schopnost ozonu deaktivovat karcinogeny. Po aplikaci ozonu se zlepšují průtokové vlastnosti krve, proto se velmi dobře využívá při poruše prokrvení mozku, srdce a končetin, včetně diabetických angiopatií. Dochází ke změně vazby kyslíku na hemoglobin, aktivují se biochemické procesy na mitochondriálních membránách a posiluje se také imunitní systém.

Indikační oblast v léčebné praxi

Chirurgie, ortopedie, neurologie, rehabilitace, léčba bolesti, infekční medicína, stomatologie, kardiologie, urologie, gynekologie, onkologie, diabetologie, dermatologie, imunologie, geriatrie, sportovní medicína.

Linie
Ozon působí skoro na všechno

Ozón má díky svým vlastnostem široké spektrum pozitivních účinků. Podporuje prokrvení všech tkání včetně mozku a periferních nervů, působí baktericidně, fungicidně a virucidně a i při infekcích chronických a nitrobuněčných. Jeho vlastnosti lze využít u autoimunních poruch, alergií, onkologických pacientů a stavů fyzického a psychického vyčerpání.
Ozón je desetkrát silnější okysličovadlo než kyslík a vzhledem k tomu okysličuje mnohé látky v běžných podmínkách na kyslík netečné. Plynná směs ozónu a kyslíku v nízkých i vysokých koncentracích pozitivně ovlivňuje prokrvení tkání, rozrušuje bakterie, viry a plísně, významným způsobem pozitivně ovlivňuje imunitní a nervový systém a dodává buňkám velké množství energie. Ozónovou terapii je možné využívat v kosmetice, při tvorbě vrásek, obnově pružnosti a trudovitosti pokožky, celulitidě. Zajímavé je použití v ošetřovaní ran, popálenin. I v tomto případě proceduru ozónem můžeme úspěšně kombinovat s používáním vitamínů, antioxidantů, koenzymu Q1O, nebo kompletní nabídkou ozonové kosmetiky.

Specifika působení ozonu

Ozon (O3) je bezbarvý plyn s charakteristickým zápachem. Jeho molekula je tvořena třemi atomy kyslíku. Je desetkrát lépe rozpustný ve vodě než kyslík (02), takže při lokálním podání snáze proniká do tkání, kde se poměrně rychle rozkládá. Vzniklý kyslík a energie, uvolněné při tomto procesu, jsou přímo využitelné pro buněčné reakce tkání. Kromě dezinfekčního účinku tak podání ozonu pomáhá nastartovat hojivý proces. Po lokálním podání ozonu jsou zaznamenány známky lepšího prokrvení tkání.

Podle údajů z literatury ozon zlepšuje průtokové vlastnosti červených krvinek, odstraňuje jejich řetízkování, zlepšuje flexibilitu, zvětšuje jejich plochu a tím mohou přenést více kyslíku do periférie. Dochází k aktivaci enzymů, které se podílí na odbourávání peroxidů a radikálů. Ozon také upravuje nitrobuněčné dýchání.

Kontraindikace terapie ozonem

Ozonoterapie není vhodná při:

Ceny návštěv ozonové sauny

1 terapie 700 Kč
10 terapií 5 000 Kč
12 terapií 6 000 Kč

Návštěvní řád ozonové sauny ( více... )

 1. Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky ozonové sauny
 2. Návštěvníci odkládají oděv a obuv v šatně.
 3. V celém objektu sauny platí zákaz kouření.
 4. Návštěvník je povinen před zahájením saunování se řádně umýt pod sprchou s použitím mýdla.
 5. V průběhu celého saunovacího cyklu, od odchodu z převlékárny do ukončení celé procedury včetně pobytu v odpočívárně je návštěvník nahý, popřípadě v plavkách či v županu a to z hygienických a fyziologických důvodů. Dbá na udržení hygieny prostředí tím, že při sezení na polohovatelném a omyvatelném sedáku sauny, pohovce odpočívárny a šatny používá k podložení ručník nebo jinou vhodnou textilní podložku.
 6. Ve všech prostorách sauny se pohybuje bos, nebo používá vlastní ochrannou obuv, kterou odkládá jen před vstupem do samotného saunovacího boxu.
 7. Během samotné saunovací procedury nejí, pitný režim klienta zabezpečuje obsluha sauny. Návštěvník se chová korektně a diskrétně k ostatním.
 8. Saunování dětí se dovoluje pouze v přítomnosti dospělé osoby.
 9. Správný postup saunování zabezpečuje zaškolený personál, který návštěvníka sauny seznámí s průběhem a postupem procedury. Po ukončení saunovací procedury pomáhá personál sauny klientovi při výstupu ze samotné sauny, pro bezpečnost klienta je k dispozici protiskluzová podnožní podložka. K větší bezpečnosti a k opoře klienta rovněž slouží mádla připevněna k podlaze z obou stran každé jednotlivé sauny. Po ukončení procedury je klient vyzván k odpočinku ve vymezeném prostoru.
 10. Do sauny je zakázáno přinášet jakékoli skleněné nádoby.
 11. Lázeň v sauně je určena především zdravým osobám. Každý návštěvník ji podniká na vlastní zodpovědnost.
 12. Osobám, které dosud saunu nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem
 13. Použití lázně v sauně je zakázáno osobám, které trpí zjevnými příznaky akutního onemocnění (horečkou, kašlem, zarudlými spojivkami, malátností, přenosnými záněty horních cest dýchacích, infarktem myokardu, nekompenzovaným či neléčeným vysokým tlakem, nekompenzovaným onemocněním štítné žlázy apod.), dále osobám s chorobami budícími odpor ( kožní vyrážky, otevřené hnisající nebo krvácející rány, aj.) Vstup není rovněž povolen osobám, jež jsou bacilonosiči střevních chorob, jakož i členům rodin, jejichž příslušník trpí některou z infekční chorobou. (karanténa)
 14. Do objektu sauny je dále zakázán přístup osobám opilým nebo podnapilým.
 15. Při jakémkoli poranění nebo nevolnosti, vzniklým v průběhu lázně, požádá postižený personál sauny o pomoc při ošetření. Není - li toho sám schopen, postará se o přivolání záchranné služby personál a pomůže při poskytování první pomoci postiženému.
 16. V nutném případě vyčká postižený příchodu přivolaného lékaře.

Partneři:

O3 ShopStaba-Servis Antikor spol. s r.o.Rothschild PalaceSheram Oberflächentechnik GmbH